کتان

  • الیاف طبیعی
  • هادی حرارت (حرارت بدن را به بیرون منتقل می کنند در نتیجه خنک هستند)
  •  مقاوم در برابر ساییدگی
  • قابل لکه گیری و شستشوی آسان (زودتر از پنبه تمیز میشوند)
  • دارای سطح صاف و درخشنده
  • به اندازه پارچه های پنبه ای آب را جذب می کنند اما زودتر خشک می شوند.