پنبه

  • الیاف طبیعی
  • هادی حرارت (حرارت بدن را به بیرون منتقل می کنند در نتیجه خنک هستند)
  •  مقاوم در برابر ساییدگی
  • قابل لکه گیری و شستشوی آسان
  • پس از استفاده اگر خوب خشک نشود ، بوی عرق بدن در آن باقی می ماند
  • در ایران به لباسهای پنبه ای نخی می گویند