پشم

  •  
  • الیاف طبیعی
  • عایق حرارت
  • رطوبت پذیری بالا
  • با توجه به این که این الیاف از چه حیوانی تهیه شده به نام های مختلفی می باشند مانند گوسفند مرینوس ، پشم لاما و موی بز
  • بعد از شستن نباید آنرا آویزان کرد بلکه بهتر روی پارچه نخی پهن شود.