پارکت

از جنس چوب درختانی مثل کاج و صنوبر یا افرا و بلوطو و غیره

نسبتا گران

زیباو با دوام

نصب راحت

ضخامت و استحکام مکانیکی مناسب

مقاوم نبودن در برابر رطوبت

آتشزا

نیاز به ساب و لاک هرچندسال یکبار

متری30 تا 100 هزار تومان

  فشرده MDF که نوعی  HDF جنس

پارکت ها برای نقاط مختلف خانه و اداره مورد استفاده قرار میگیرند و تفاوتی هم میان پارکت های اداری و آنها که برای خانه مورد استفاده قرار میگیرند وجود ندارد. این پارکت  نسبت به سایر انواع کفپوش و موکت، بهداشتی تر است و به دلیل وجود زبانه و فاق در لبههای قطعات پارکت، نمای کار  سطحی یکپارچه خواهد داشت. همچنین نقاط اتصال قطعات در آن قابل رویت نبوده و نظافت کف به سهولت انجام میپذیرد.

در زمان نصب پارکت لمینت نیاز به هیچ نوع چسبی نیست و پس از اتمام کار به راحتی میتوان آن را جمعآوری کرده و در محلی دیگر مجدداً استفاده نمود .استفاده از پارکت در سرویسهای بهداشتی و آشپزخانهها به دلیل مقاوم نبودن در برابر رطوبت اصلاً مناسب نیست.همچنین از مشکلات دیگر این کفپوش، آتشزا بودن آن است.