وینسکات

 wainscot chair : نام لاتین

این صندلی در اوایل قرن هفدهم در انگلستان و کلونی های آمریکا رایج بود.معمولا از چوب بلوط ساخته میشد و تزیینات ریز آن قابل توجه هستند.