صندلی کیسه ای (بین بَگ)

نام لاتین : Bean Bag chair

طراحان : Piero Gatti, Cesare Paolini and Franco Teodoro.

سال طراحی : 1968

این صندلی پارچه ای با مواد مختلفی پر می شود و دوختی دارد که بعد از پر شدن شکل لوبیا پیدا می کند و به هر حالن که روی آن نشته شود فرم بدن فرد را به خود میگیرد. این صندلی راحتی معمولا در فضاهای غیر رسمی و خودمانی استفاده می شود.