صندلی پروانه ای

نام لاتین : BKF chair) Butterfly chair) 

طراحان : Antonio Bonet, Juan Kurchan and Jorge Ferrari Merdas

سال طراحی : 1938

این صندلی در ابتدا به عنوان صندلی مسافرتی طراحی شده بود ولی از آن در فضاهای داخلی هم استفاده می شود. کلیت طرح شامل فریم فلزی است که پارچه ضخیم چرمی به آن متصل شده. این طرح بسیار طرح تاثیرگذاری بوده و به موزه هنرهای مدرن هم راه یافته است.