صندلی توپی (کروی)

نام لاتین: ball chair

طراح: Eero Aarnio 

سال طراحی : ۱۹۶۳

این مدل با گذشت حدود نیم قرن همچنان شکلی آینده نگرانه دارد.