صندلی آلتو

طراح: Alvar Alto

سال طراحی: 1939

این صندلی که در نهایت سادگی طراحی شده بسیار صندلی راحتی است. صندلی شامل فریم چوبی است که پارچه لنینی طوری به آن متصل شده که قسمت پشتی و نشیمن را پوشش میدهد.