شمشاد

  • بسیار سخت
  • متراکم
  • سنگین
  • بادوام
  • موارد استفاده: ساخت صنایع دستی (خاتم کاری و و منبت کاری)، ادوات مهندسی و لوازم خانگی