تاکسیدو

در این مدل هم مانند چسترفیلد دسته ها با پشتی هم ارتفاع هستند و در کل تمامی خطوط صاف و یکدست هستند و مبل شکل هندسی دارد و معمولا جنس آن از پارچه است .همانطور که از اسم آن معلوم است معمولا برای فضاهای رسمی استفاده می شود.