بالسا

  • به رنگ سفید تا زرد روشن
  • بسیار سبک
  • بسیار سفت و مقاوم
  • قابلیت فرم دهی فراوان
  • موارد استفاده: ساخت قطعات صنعتی ظریف مانند دیوار سازی داخل هواپیما، ساخت ماکت ها و آثار هنری