آکاژو

  • بافت یکدست
  • درون چوب قرمز و برون چوب سفید مایل به صورتی
  • دارای پره های درخشان و براق
  • دارای نقوش نواری صدفی در مقطع شعاعی و قوش متنوع در مقطع مماسی
  • ضربه پذیری خوب
  • ضریب الاستیسیته بالا
  • پرداخت عالی
  • پیچ خوری و میخ خوری بالا
  • نیازمند بتونه کاری برای رنگ پذیری و واکس خوری
  • موارد استفاده: تهیه روکش های قیمتی، مبلسازی، تهیه قایق های بادبانی و تفریحی