آبنوس

  • به رنگ زرد، سفید تا قهوه ای و سیاه
  • سخت
  • سنگین
  • دارای استحکام ریاد
  • کم یاب و گران
  • موارد استفاده: ساخت خاتم (به عنوان مثلث های سیاه رنگ)، انواع مبلمان، میز و صندلی و  پیانو