گلابی

  • مقاوم
  • راست تار و صاف
  • سخت
  • سنگین
  • موارد استفاده: ساخت وسایل گران قیمت و باکیفیت، آلات موسیقی (سازهای بادی)، ابزارهای چوبی دقیق (مانند خط کش)، قاب سازی، ادوات چوبی، ساخت مهر (مهر قالب پارچۀ قلمکار)