صندلی آرون

نام لاتین : Aeron chair

طراحان : Don chudwick and Bill Stumpf

سال طراحی : 1994

آرون یک صندلی اداری است که در زمان طراحی خود تا سال 2010 بیشترین فروش را در رده صندلی های اداری در آمریکا داشته است و بسیار از نظر نوع توجه به ارگونومی و استفاده از تکنولوژی های مختلف بر روی طراحی های بعدی تاثیرگذار بوده است. این صندلی هم اکنون در موزه هنرهای مدرن جای گرفته است.