بِرجیر

نام لاتین : Bergere

طراح : Pierre-Antoine Belange

سال طراحی : 1815

این صندلی در زمان خود برای استفاده سلطنتی طراحی شده بود و به خاطر پشتی صاف و دسته های کناری هنگام نشستن حالت ایستایی به بدن می دهد.