صندلی موریس

طراح : William Morris

سال طراحی : 1866

این مدل صندلی که دارای پشتی با زاویه رو به عقب زیاد و دسته های کناری نسبتا بلند میباشد حس و حال قدیمی منحصر به فرد خود را دارد و در عین داشتن حالت رسمی بسیار راحت است. این صندلی در زمان طراحی شدنش بسیار باب شده بود.