توسکا

  • درون نامشخص
  • به رنگ کرم مایل به قرمز
  • نرم
  • نیمه سنگین تا سبک
  • پرداخت و رنگ پذیری بالا
  • شکاف خوری و ابزارخوری خوب
  • دارای خطوط موج دار در مقطع عرضی
  • دارای پره آچری شکل قرمز رنگ در مقطع شعاعی و پره های ظریف در مقطع مماسی
  • موارد استفاده: روکش سازی و صنعت مبلمان