سرامیک و کاشی

سرد

مقاوم نبودن در برابر ترک خوردگی یا پریدگی

دارای سطح لغزنده

دارای انواع ابعاد و رنگ ها و طرح های مختلف

رنج قیمت آن بسیار گسترده است

درز مابین سرامیک مخصوصاً در نوع رنگ روشن آن بعد از مدتی جرم گرفته کثیف شده بخوبی قابل تمیز شدن نیست.