کف پوش سنگی

مرمر، گرانیت ،لایم استون و غیره

گرانبهاترین نوع مصالح ساختمانی

زیبایی خاص

برای کف آشپزخانه معمولاً از این نوع کفپوش استفاده میشود.

تمیز کردن کفپوش سنگی سخت است همچنین برای فضاهایی که سرد است استفاده از آن توصیه نمیشود .