تخت روزانه

این مبل همانطور که از اسم آن پیداست مدل های مختلفی دارد که معمولا نیمکتی هستند و در نهایت می توان از آن به عنوان تخت هم استفاده کرد.