چِیس

این نوع مبل که معمولا تک نفره استفاده میشود به حالت تختی است که در گوشه از طرف پشتی دارد و به فرد این امکان را میدهد که پاهای خود را رئی مبل دراز کند.