لامپ فلورسنت

  • طول عمر بالا
  • بازده نوری بالا
  • قیمت بالا
  • تولید پرتوهای ماورابنفش (که برای بدن به خصوص چشم وپوست مضر است.)