پلی استر

  • الیاف مصنوعی
  • مقاوم در برابر چروک پذیری
  • اتوپذیری زیاد
  • اگر با الیاف طبیعی مخلوط شود، در تهیه منسوجات سبک وزن مانند پارچه های پرده ای ، ساتن ، پیراهن و بلوز مورد استفاده قرار می گیرد .